Startsida

☀️ Detta händer i sommar ☀️️

Ekologisk fältvandring hos Bengt Johansson Skogsåkragård Horred

4 Juli Kl18,00  

 

Vi börjar med lite mat därefter tittar vi på grödor och gödselförsök, Avslutar hemma på gården med kaffe. Pauliina Jonsson från Växa medverkar. Inriktningen i år är gödselförsök i spannmål.

 

Anmälan till Bengt 070-3485046 senast 27 juni. 

Kostnad 100 kr/person. Timac Agro medverkar.  

 

 

Sommarträff 26 juli kl 18,30 hos förra årets vinnare av Årets nötköttsproducent i Halland, Magnus och Erika Ingemarsson på gården Sjöö i Sibbarp. 

 

Erika och Magnus driver ett välskött kombinationsföretag där de olika grenarna tillsammans ger livskraft till företaget. På gården bedrivs dikoproduktion med 18 kor av Hereford- och Simmentalras. Under sommaren betar korna med sina kalvar på gårdens 10 hektar naturbetesmarker. Framåt hösten säljs kalvarna för vidareuppfödning. 

 

Gården i Sjöö har även 12 hektar åker och 51 hektar skog, Dessutom har gården en stuga som hyrs ut till turister och det finns även två vindkraftverk på markerna. 

Under kvällen bjuds det på mat, kaffe och kaka som sponsras av KLS Ugglarp, Hönryds Kvarn, Södra och Varbergs Sparbank, 

Vi får höra Magnus och Erika berätta om gården och företaget. 

 

Vägbeskrivning: 
 Från E6, tag avfart 53. Sväng vänster in mot Tvååker. Kör rakt fram i rondellen, mot Sibbarp. Fortsätt ut ur samhället. Tag sedan vänster mot Dagsås. Kör ca 7 km. Tag höger vid skylt Högryd. Följ sedan skyltningen. 

 

Anmälan senast 19 juli till Jens Gustafsson 0702-243408 eller Åsa Ledel 0706-692980 

 

Ansvarig för hemsidan är Karin Nilsson. Vid frågor om sidan eller om ni vill använda något av våra foto så kontakta Karin via mail: kscrap@live.se eller någon i styrelsen.

Vi tar gärna emot foto som vi kan lägga in här på hemsidan.